Hướng dẫn tạo tài khoản

Hướng dẫn tạo tài khoản trên  bonline.com

 

Bước 1 : Để đăng ký tài khoản trước hết bạn truy cập vào đường link website http://www.bonline.com.vn/  Bấm vào "Đăng ký"

 

 

Bước 2 : Điền đầy đủ thông tin "Đăng ký thành viên" theo yêu cầu khi xuất hiện from:

 

-  Sau khi nhập các thông tin và đọc “Thỏa thuận sử dụng”, nhấn "Đồng ý", bạn sẽ nhận được thông báo bạn đăng ký thành công và hệ thống tự đăng nhập và xuất hiện thông tin quản lý thành viên.

 

đăng nhập tài khoản bonline

Ghi nhớ đăng nhập

đăng ký tài khoản bonline